Oznamy

Pravidlá platné od 3. 5. 2021

Vzhľadom na pozitívny vývoj epidemiologickej situácie v okrese Bratislava (červený okres) platí od 3. mája 2021 výnimka zo zákazu vychádzania cesta do školy aj späť bez potreby preukazovania sa negatívnym testom na ochorenie Covid-19 alebo iným dokladom, napr. o zdravotnej indikácii. Takisto aj vstup do školy bude pre žiakov umožnený bez preukázania sa testom.
Pri návšteve školy sa teda žiaci nebudú musieť preukazovať negatívnym testom či už svojím alebo svojho zákonného zástupcu.

Pravidlá platné od 29.4.2021

Na základe vyhlášky ÚVZ č. 197/2021 platnej od 29.4.2021 sa zákonní zástupcovia žiakov a ani žiaci 2. stupňa základnej školy nemusia preukazovať potvrdením o negatívnom AG alebo RT-PCR teste.

Kloktacie testy
Aj napriek vyhlásenia o ukončení testovania žiakov na školách, naša škola  pokračuje  v testovaní na základe Vášho záujmu - na princípe dobrovoľnosti.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.

 

Oznam

Oznamujeme rodičom, že  na základe nariadenia RÚVZ v  súvislosti s výskytom koronavírusu COVID-19 u žiaka je nariadená karanténa v triede 7.A   do 10.05.2021 (vrátane).
V tejto triede bude prebiehať dištančné vzdelávanie podľa inštrukcií triedneho učiteľa.

Žiaci a určení zamestnanci:

Vzdelávanie žiakov od 26.4.2021

Žiaci 1. stupňa pokračujú v terajšom prezenčnom režime.

Od 26. 4.2021(pondelok) sa obnovuje prezenčné vzdelávanie pre všetkých žiakov 2. stupňa. Online vyučovanie už nebude.

Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

1. negatívny AG alebo PCR test žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka, s ktorým žije v spoločnej domácnosti nie starší ako 7 dní
2. Výnimka z testovania: 

Prihlásiť sa na odber Oznamy