Oznamy

Dištančné vzdelávanie

Vážení rodičia,

na základe informácii MŠVVaŠ všetci žiaci základnej školy budú od 1.02.2021 pokračujú vo vzdelávaní dištančne. Informácie k nástupu žiakov na prezenčné vzdelávanie dostanete cez školu na webe (IŽK) a budú uverejnené aj na stránke školy.

Vedenie školy

Oznam o poplatkoch ŠKD

Vážení rodičia, poplatky za ŠKD v mesiaci január neplatíte. (To neplatí pre deti, ktoré v mesiaci január navštevujú školský klub podľa výnimiek MŠVVaŠ.) Tí, ktorí ste platby už zaplatili, budú vám presunuté na ďalší mesiac.

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že Miestne zastupiteľstvo MČ  Bratislava - Petržalka schválilo VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka (zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 € na žiaka paušálne za kalendárny mesiac, deti, ktoré si nosia stravu z domu  platia paušál 5 € na žiaka mesačne).

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

na základe informácií MŠVVaŠ všetci žiaci základnej školy budú od 11.01.2021 vzdelávaní dištančne.
Žiaci 1. stupňa dostanú informácie o spôsobe dištančného vzdelávania od triednych učiteliek.

Predpokladaný nástup žiakov 1. stupňa do školy je od 18.01.2021 a žiakov 2. stupňa od 25.01.2021

Vianoce 2020

Milí rodičia,

Vianoce sú,
keď  rozlúskneme orechovú škrupinku
a pod tanier dáme z kapra šupinku.
Keď na oblátky rozdáme si med
a máme vieru, že krajší je svet,
keď do daru si dáme lásku a pohodu,
keď na seba sa usmievame
a máme dobrú náladu.
To vám z úprimného srdca želajú zamestnanci ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava. 

 vianoce

Návrat do škôl

Vážení rodičia,
v súlade s manuálom NÁVRAT DO ŠKÔL 2021 a novým usmerneniami MŠVVaŠ potrebujeme veľmi rýchlo zistiť záujem rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ o návrat žiakov do školy. Na základe tohto rozhodnutia sa bude Vaše dieťa ďalej vzdelávať prezenčne alebo dištančne.
Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste obratom, (do 18.12. 2020 do 20:00 h) vyplnili dotazník zverejnený na webovej stránke školy. Aktuálne informácie Vám sprostredkujeme cez IŽK.

Prihlásiť sa na odber Oznamy