Zápis do 1. ročníka

Zapisujú sa deti, ktoré do 31.8.2020 dovŕšia šiesty rok veku.

Rodičia, ktorí vyplnia elektronickú prihlášku, sa zápisu nemusia zúčasniť. K overeniu údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (ROZHODNUTIE Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26.3.2020)
Touto cestou Vás prosíme, aby ste z bezpečnostného hľadiska a z hľadiska ochrany verejného zdravia vypisovali prihlášky elektronicky! 

Zápis do 1. ročníka pre tých rodičov, ktorí nevyplnili elektronickú prihlášku sa na našej škole uskutoční dňa:

17. 04. 2020 (piatok) od 8.00 do 12.00
18. 04. 2020 (sobota) od 8.00 do 12.00

Zápis bude prebiehať bez prítomnosti detí!

Na zápis do školy, je potrebné prísť osobne a priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • súdne rozhodnutie o zverení dieťaťa
  • prihlášku (môžete vyplniť aj pri zápise)

Upozornenie:

  • na zápis je vstup povolený len s rúškom, prípadne rukaviciach
    pri vstupe sa bude merať  teplota !!!
  • doporučujeme doniesť vlastné pero

Ďakujeme za pochopenie !

Školská zrelosť - VUDPaP odporúča, ako si môžu doma rodičia otestovať dieťa, či je zrelé do školy, nakoľko poradne pracuju v obmedzenom režime.

Tlačivá a informácie: