Zápis do 1. ročníka

 Milí rodičia predškolákov,

stojíte pred veľmi dôležitým rozhodnutím. Nájsť pre dieťa vhodnú školu je pre rodiča veľmi ťažká úloha. Je to rozhodnutie na dlhé obdobie. Pýtate sa známych, sledujete webové stránky, porovnávate, hľadáte...
 

Čo Vám naša škola ponúka?

-    triedy so zameraním na výuku šachu
-    triedy pre zdravotne oslabené deti 
-    zdravotná sestra – zamestnanec školy, k dispozícii počas celého dňa
-    diétne stravovanie
-    pestrý  výber záujmových krúžkov
-    anglický jazyk od 1. ročníka
-    druhý cudzí jazyk od 6. ročníka
-    zapájanie do rôznych projektov
-    zelená škola
-    školský špeciálny pedagóg,  školský psychológ, asistenti

Snažíme sa o:
-    príjemné pracovné a školské prostredie
-    zabezpečovanie kvalitných a skúsených pedagógov
-    moderné materiálno-technické vybavenie školy
-    zavádzanie netradičných vyučovacích metód
-    vybudovanie krásneho areálu školy – komunitnej trojgeneračnej zóny
-    zmenu zmýšľania v duchu „zo starého nové“ a EKO
-    spoluprácu rodiny a školy
-    priateľskú komunikáciu s rodičmi

Najväčším ocenením  našej práce sú naši spokojní žiaci a rodičia. Veríme, že Vás naša škola oslovila a stanete sa jej súčasťou!

Prijmite preto naše srdečné pozvanie na virtuálnu prehliadku našej školy z pohodlia Vášho domova.
/ Naša škola - video .../

V prípade bližších informácií môžete kontaktovať školu:

  • Mgr. Monika Pethőová - zástupkyňa pre 1. stupeň
    • mobil: +421947487702  
  • Mgr. Zora Dóczyová, riaditeľka školy