Prevádzka

ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.

  • ranná činnosť 6:30 - 7:40 hod. / príchod detí do 7:30 hod. /
  • popoludňajšia činnosť po skončení vyučovania do 17:00 hod
ŠKD