Krúžky

Meno Názov krúžku
Ambrusová Tanečný krúžok
Diviak Šachový krúžok
Gričová Slovenčina pre deviatakov
Ivan Stolný tenis
Ivanová "Máme radi Petržalku"
Kokavcová Výtvarný krúžok "Malý maliar"
Krenčanová Matematika hrou
Krchnáková Hudobno-dramatický krúžok
Kunštek Florbalový krúžok
Kyselová Školský časopis IRIS
Langová Matematika pre deviatakov
Lányová Slovenčina pre deviatakov
Mikičová Matematika pre piatakov
Miklášová Nemčina hrou 8. - 9. roč.
Pavlíková Loptové hry
Pethöová "Da Vinci"
Podstavková "Spoznávame Bratislavu"
Teplická Badminton
Trangošová Pohybové hry 1. - 2. ročník
Trangošová Športové hry 3. - 4. ročník
Vozárová Volejbalový krúžok