ADRESA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ČERNYŠEVSKÉHO 8, 851 01 BRATISLAVA

Kontakty:

 • +421947487705   Mgr. Patko Martina - sekretariát
 • +421947487703   Zuzana Kasáková - personalistka
 • +421947487707   Nagyová Erika - ekonómka
 • +421947487701   Mgr. Janette Teplická - zástupkyňa pre 2. stupeň  
 • +421947487702   Mgr. Monika Pethőová - zástupkyňa pre 1. stupeň
 • +421947487704   Mgr. Renata Žákovičová - školský psychológ a výchovný poradca
 • +421948834616   Mgr. Soboňová Andrea - školská psychologička
 • +421948834614   Mgr. Dvorská Adriana - školský špeciálny pedagóg
 • +421948834628   Mgr. Pravdová Magda - školský špeciálny pedagóg
   
 • +421947487706   Koišová Patrícia - zdravotná sestra

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

 • TELEFÓN: +421 947487709
 • ČÍSLO ÚČTU: SK27 5600 0000 0094 0102 3001
 • VS: 710179383
 • BANKA: Prima banka, a.s.

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZŠ

 • ČÍSLO ÚČTU: SK72 0200 0000 0014 4541 5051
mapa