Kariérový poradca

Posted on: Ut, 24.03.2020 - 09:32 By: kukucik

Úlohy:

 • Pomôcť žiakom správne sa rozhodnúť pri výbere svojho budúceho povolania a to v súlade s požiadavkami trhu práce, talentom, schopnosťami a možnosťami žiaka
 • Poskytovať žiakom potrebné informácie o rôznych typoch stredných škôl, možnostiach štúdia na nich a  o sústave študijných odborov
 • Komplexne sledovať a hodnotiť vývoj žiakov, monitorovať ich predispozície pre zvolený typ štúdia a následný výber budúceho povolania
 • Systematická poradenská a konzultačná pomoc pre žiakov a zákonných zástupcov
 • Pomoc pri spracovaní údajov a vyhotovovaní potrebných dokumentovKonzultačné hodiny pre zákonných zástupcov žiakov:
 • Str: 7.30 – 8.30, 14.00 – 15.00

Konzultácie prosím vopred nahlasovať na: zakovicova.renata@gmail.com

Spolupráca:

 • Školský psychológ: Mgr. Renáta Žákovičová
  • Psychologická diagnostika profesijnej orientácie žiakov 8. a 9. ročníka
  • Konzultačná a poradenská činnosť pri výbere vhodného typu strednej školy v súlade so schopnosťami, zručnosťami, záujmami a možnosťami žiaka
 • CPPPaP Švabinského 7, Bratislava – Petržalka - http://cpppapba5.sk/sk/kontakt/
  • Psychologická diagnostika profesijnej orientácie pre nerozhodnutých žiakov 8. a 9. ročníka
  • Komplexná psychologická diagnostika zameraná na hodnotenie študijných predpokladov pre zvolený typ strednej školy
  • Komplexná psychologická diagnostika zameraná na predikciu ťažkostí pri štúdiu
  • Vystavovanie potrebných dokumentov a psychologických správ pri prechode na SŠ
  • Rediagnostika
 • Paneurópska vysoká škola, Fakulta Psychológie
  • vykonávanie psychologickej komplexnej diagnostiky profesijnej orientácie žiakov 8. ročníka priamo na škole
  • konzultačná a poradenská psychologická činnosť pre jednotlivcov alebo skupiny priamo na škole
   • Kontaktná osoba: Prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. - vedúca ústavu školskej a pracovnej psychológie
   • Miestnosť 0.07-2
   • tel.: +421 2 4820 8867
   • mail: eva.gajdosova@paneurouni.com