Červené stužky

Červená stužka – symbol solidarity

Je zdravie samozrejmosť? Máme a či môžeme byť empatickí? Chceme a vieme pomôcť? To, čo sa nám zdá samozrejmé môže z minúty na minútu skončiť a prevrátiť náš život naruby. Svoje by o to vedeli povedať všetci tí, ktorí majú spoločného nepriateľa - AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska. Nie sme ľahostajní, preto sme sa i tento rok zapojili do kampane „Červené stužky“ .
Vytvorenou stuhou posielame nielen im, ale i celému svetu jasné posolstvo; Nie ste v tom sami!

Kampaň Červené stužky 2020

Do kampane Červené stužky sme sa zapojili aj tento školský rok netradičným spôsobom, vzhľadom na opatrenia
v čase druhej korona-krízy. Do kampane sme sa zapojili aktivitami ako napríklad: vešaním plagátov na nástenkách v triedach na 1.stupni a viditeľných miestach v priestoroch školy, nosením vytvorených červených štužiek pri príležitosti Dňa boja proti pohlavnej chorobe AIDS.
Triedni učitelia sprístupnili informácie o tejto chorobe žiakom primerane veku na triednickej hodine na 1.stupni a

Kampaň Červené stužky 2020

Do kampane Červené stužky sme sa zapojili aj tento školský rok netradičným spôsobom, vzhľadom na opatrenia v čase druhej korona-krízy. Do kampane sme sa zapojili aktivitami ako napríklad: vešaním plagátov na nástenkách v triedach na 1.stupni a viditeľných miestach v priestoroch školy, nosením vytvorených červených štužiek pri príležitosti Dňa boja proti pohlavnej chorobe AIDS.

Prihlásiť sa na odber Červené stužky