Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

1. deň školského roka 2022/2023 – 5.9.2022 (pondelok)

1. ročník
Nástup prvákov do školy je od 7,45 hod. do 8,00 hod. pred hlavným vchodom do budovy školy. 
Do budovy môžu prvákov sprevádzať len zákonní zástupcovia (matka, otec).
Pri prvom príchode žiaci a sprevádzajúce osoby odovzdajú "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (tlačivo je k dispozícii na bráde do budovy školy alebo ho budete môcť vyplniť ráno pred nástupom do školy).
Sprevádzajúca osoba musí mať vlastný papier na poznámky a vlastné pero.
Našich prváčikov privíta pani riaditeľka, pani zástupkyňa, triedne pani učiteľky a pani vychovávateľky.
Zákonní zástupcovia dostanú pokyny od vedenia školy, triednych pani učiteliek, vedúcej školskej jedálne a vychovávateliek ŠKD.  
Prvé rodičovské združenie sa uskutoční v čase, keď prváci budú s pani vychovávateľkami.

2. ročník – 4. ročník
Nástup žiakov (2. ročníka – 4. ročníka) do školy je od 8,15 hod. do 8,30 hod. na školskom ihrisku.
Pri prvom príchode žiaci odovzdajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti (ak ho neodovzdali cez skolu na webe), nie staršie ako 3 dni. V prípade, ak Vaše dieťa vynechá 5 a viac dní školu (víkendy sa nezapočítavajú), musíte toto vyhlásenie opäť dodať.
Doprovod nevstupuje do budovy školy.
Žiaci pôjdu s triednymi učiteľkami priamo do svojej triedy.
Vyučovanie bude 1. školský deň končiť o 11,00 hod. Potom môžu ísť prihlásené deti na obed. 
Pre žiakov 4. ročníka z personálnych dôvodov nevieme zatiaľ zabezpečiť činnosť ŠKD. Bližšie informácie na rodičovskom združení.

5. ročník – 9. ročník
Nástup žiakov (5. ročníka – 9. ročníka) do školy je od 8,45 hod. do 9,00 hod. na školskom ihrisku.
Pri prvom príchode žiaci odovzdajú Vyhlásenie o bezpríznakovosti (ak ho neodovzdali cez skolu na webe), nie staršie ako 3 dni. V prípade, ak Vaše dieťa vynechá 5 a viac dní školu (víkendy sa nezapočítavajú), musíte toto vyhlásenie opäť dodať.
Žiaci pôjdu s triednymi učiteľkami/učiteľmi priamo do svojej triedy.
Vyučovanie bude 1. školský deň končiť o 11,20 hod. Potom môžu ísť prihlásené deti podľa pokynov na obed. 

Všetkým želáme krásny prvý školský deň.

Informácie pre žiakov I. stupňa a zákonných zástupcov na 6.9.2022

Nástup žiakov do školy je od 7,30 hod. do 7,50 hod.
Prvákov môže do 7. septembra 2022 sprevádzať v budove školy len jedna osoba.
Starší žiaci vstupujú do budovy školy samostatne.

  • Vyučovanie 1. ročník končí o 10,40 hod., 2. až 4. ročník končí o 11,45 hod.
  • Vyučovanie: 1.-2. vyučovacia hodina – tr. hodina, 3.-4. hodina rozdávanie učebníc.

Čo Vaše dieťa potrebuje: papierové servítky alebo vreckovky v dostatočnom množstve, prezuvky, školskú tašku s vybavením.
Odchod žiakov domov je ihneď po skončení vyučovania alebo obeda, alebo žiak ide do ŠKD.
ŠKD je v prevádzke od 6,30 do 17,00 hod. na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Informácie pre žiakov II. stupňa a zákonných zástupcov na 6.9.2022

Nástup žiakov (5. ročníka – 9. ročníka) do školy je od 7,30 hod. do 7,50 hod.
Čo Vaše dieťa potrebuje: papierové servítky alebo vreckovky v dostatočnom množstve, prezuvky, taška na učebnice.
Vyučovanie: 1.-2. vyučovacia hodina – tr. hodina, 3.-5. hodina rozdávanie učebníc.
Odchod žiakov domov je ihneď po skončení vyučovania alebo po naobedovaní sa. 
 

Oznamy_spravy