Triedenie odpadu

Do každej triedy a na každú chodbu sme umiestnili zberné nádoby na papier, plast, komunálny odpad, ale aj bioodpad. Žiaci sa postupne naučili, aký odpad patrí do ktorej nádoby a tieto nádoby sami vynášajú. Odpad z bio nádob vynášajú do komposterov, ktoré sú umiestnené na školskom dvore.

Fotogaléria ...

Project