Učíme bez odpadov

V snahe premietnuť ekologickejšie myslenie aj do vyučovacieho procesu sme so žiakmi nepočítali príklady z matematiky do papierových zošitov, ale našli sme na školskom dvore prírodné materiály, pomocou ktorých sme tvorili a počítali príklady v prírode.

Fotogaléria ...

Project