MDD v ŠKD

V školskom klube detí sme si spravili MDD celý týždeň. Po ročníkoch sme sa v herni zabávali a súťažili o darčeky. Každá trieda si pripravila program. Boli to popoludnia plné tanca, spevu, scénok a kvízov. Zavŕšili sme oslavy Divadielkom na školskom dvore " O neposlušnej mamine" Tešíme sa, že sa nám tieto dni veľmi vydarili.

Fotogaléria ...