Popoludnie zdravej výživy

17.10.2019 sa V ŠKD konalo popoludnie Zdravej výživy. Deti o stravovaní vedeli veľmi veľa, vytvorili Pyramídu zdravej výživy, nakŕmili brušká panáčika zdravým ovocím a zeleninou. Skladali puzzle zeleniny a ovocia, zahrali si pexeso. Najviac ich zaujala ochutnávka zeleniny, ovocia a pomazánok so zaviazanými očami.

Fotogaléria ...