Vybíjaná v ŠKD

V ŠKD to vrelo športovým zápolením vo vybíjanej o najlepšie oddelenie. Zápasy boli veľmi vyrovnané, ale víťazom sa nakoniec stalo oddelenie 3.A. Druhé miesto patrilo 4.A a tretie 3.B. Všetkým gratulujeme.

Fotogaléria ...