Dotazník

Dotazník ...

Prosíme o vyplnenie dotazníka do 8.1.2021 do 12:00 hodiny.

Vážení rodičia, aj napriek obmedzeným možnostiam našej školy Vám dávame možnosť podľa nariadenia MŠVVaŠ v týždni od 11.1.2021 do 15.1.2021 prihlásiť žiakov 1. stupňa na pobyt detí v škole (dopoludnia vyučovanie s dozorom - podľa možností pripojenie sa na dištančné vzdelávanie triedy cez PC, popoludní ŠKD) v čase od 7:30 – 16:00 hod.
Deti budú v skupine po päť, skupiny budú vytvorené deťmi z rôznych tried avšak prioritne podľa ročníkov.
Prihlásiť svoje dieťa môžete za podmienok, že obaja rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníctvo, polícia, vojsko, energetika), alebo obom rodičom povaha práce neumožňuje prácu z domu.
Budeme od Vás vyžadovať preukázanie sa potvrdením od zamestnávateľa o mieste výkonu práce.
Po uzatvorení prihlasovania budeme kontaktovať rodičov, ktorí prejavia záujem o pobyt detí s podrobnými informáciami a podmienkami pobytu detí v škole.
Od 11. do 18. januára bude podľa potreby vyplácaná pandemická OČR.

 

Oznamy_spravy