Aktuálna informácia

Vážení rodičia!

Na základe dnešného rozhodnutia starostu Petržalky sa otvorenie škôl odkladá. 
O tom, či školy budú 
otvorené od utorka 9.2.2021 sa rozhodne v závislosti od výsledkov víkendového testovania v okrese Bratislava V.
Testovanie je pre Petržalčanov zabezpečené túto sobotu a nedeľu od 8:00 do 18:00 aj na našej škole a v ďalších desiatich odberných miestach, ktoré nájdete na webovej stránke Petržalky.

Zora Dóczyová, riaditeľka

 

Podmienky na  otvorenie škôl:

V súvislosti s otvorením ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava od 9. februára 2021 pre žiakov prvého stupňa Vám oznamujem nasledovné:

  • žiaci prvého stupňa nemusia absolvovať testovanie
  • aspoň jeden zákonný zástupca žiaka prvého stupňa musí pri nástupe dieťaťa do školy predložiť vyhlásenie o výsledku negatívneho PCR testu alebo antigénového testu nie staršieho ako sedem dní + preukázať sa negatívnym testom v papierovej podobe alebo sms (zákonný zástupca sa môže dať pretestovať počas tohto víkendu v ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8 od 8:00 do 18:00 alebo na jednom z ďalších desiatich odberných miestach v Petržalke)
  • školský klub detí bude v prevádzke od 6:30 do 16:00
  • informácie pre žiakov stravujúcich sa v školskej jedálni poskytneme v pondelok (pozor od 01. 01. 2021 je zmenený príspevok na režijné náklady)
  • žiaci druhého stupňa sa vzdelávajú naďalej dištančne
  • prezenčné vyučovanie, školský klub detí a školskú jedáleň zabezpečujú zamestnanci s negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu nie starším ako sedem dní.

Vyhlásenie o teste, prípadne ďalšie informácie Vám zašleme v ďalšom ozname.

Oznamy_spravy