Kloktacie testy na začiatku školského roka 2021/2022

Vážení rodičia,

na začiatku školského roka 2021/2022 ministerstvo umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl (0. -9. ročníka), ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.
Záujem o kloktací PCR test môžete vyjadriť do 26.8.2021 do 12:00 hod. 

Formulár uzavretý !!!

Ďalšie informácie budú zverejnené záujemcom v dostatočnom predstihu na webovej stránke školy a v škole na webe.

Ďakujeme za spoluprácu.

S pozdravom vedenie školy

Oznamy_spravy