Dôležité zmeny od 29.11.2021

Milí rodičia, od 29.11.2021 vzhľadom k situácii, núdzovému stavu, novému Školskému semaforu a Rozhodnutiu ministra školstva vás upozorňujeme na niektoré zmeny.

Školský semafor
https://www.minedu.sk/data/att/21286.pdf
Rozhodnutie ministra školstva platné od 29.11.2021
https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-29-11-2021/

Podľa rozhodnutia a aj Školského semaforu platí:
Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania z akýchkoľvek dôvodov, napr. aj z obavy z ochorenia, v škole počas obmedzenia slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania aktuálne platným uznesením vlády Slovenskej republiky, považuje sa to za ospravedlnenú neprítomnosť; ak to prevádzkové podmienky umožňujú, riaditelia škôl zabezpečia pre takýchto žiakov dištančné vzdelávanie.

Z dôvodu zabezpečenia podmienky nepremiešavania sa detí sme spravili niekoľko opatrení:
Vstup ráno do budovy školy:
1. stupeň od 7:00 do 8:00 priebežne cez hlavný vchod, deti idú priamo do triedy, kde sa prezujú do papúč a aj sa vyzlečú z vetroviek, ktoré si zavesia na operadlo stoličky.
2.stupeň od 7:15 do 8:00, priebežne cez bočný vchod (ako každé ráno doteraz), deti idú priamo do tried, kde sa prezujú do papúč a vetrovky si zavesia na stoličky.
V prípade, že spôsob vstupu, ktorý sme navrhli  nebude účinný, budeme vás informovať o jeho zmene.

Ranná ŠKD:
Z dôvodu dodržania opatrenia nepremiešavania detí prosíme, aby do rannej ŠKD išli len deti v nevyhnutnom prípade.
Deti sa budú zdržiavať vo vestibule školy na stoličkách, ktoré budú v dostatočných rozostupoch. O 7:00 prejdú do svojich tried, kde je na chodbe zabezpečený dozor.

Činnosť ŠKD:
Škola má veľký problém so zabezpečením opatrenia nepremiešavania sa detí v oddeleniach, lebo väčšina oddelení je spájaná. Škola nedokáže  personálne zabezpečiť nepremiešavanie sa tried i keď urobíme všetko, čo je v našich silách. Prosíme všetkých rodičov, ktorí vedia zabezpečiť svoje deti popoludní inak, veľmi by nám pomohli.

Do odvolania sú zrušené nulté a siedme vyučovacie hodiny na druhom stupni.

Prosíme, sledujte stránku školy, budú tu zverejnené vždy aktuálne oznamy.

 

Oznamy_spravy