Nástup žiakov po zimných prázdninách

Milí žiaci a rodičia, 
poprajme si všetci do nového roka veľa zdravia, šťastia a pohody.
Od pondelka 10. januára 2022 sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohoto termínu sa zároveň školy budú opäť riadiť školským semaforom.
Žiaci vstupujú do budovy školy tak, ako bolo nastavené doteraz každý určeným vchodom. 
Pri prvom nástupe do školy po prázdninách je potrebné, aby zákonný zástupca zaslal „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ svojho dieťaťa cez školu na webe (IŽK) triednemu učiteľovi, a to najneskôr 10.1.2022 do 7.00 hod. Prípadne vyplnil tlačivo písomne.
V zmysle platných hygienicko-epidemiologických opatrení každý žiak v interiéri školy, vrátane kmeňovej triedy, musí mať riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa). Prosíme o rešpektovanie tejto povinnosti.
Ranný ŠKD bude v prevádzke od 6.30 hod. bez premiešania detí - vo vestibule školy a poobedný ŠKD do 17.00 hod. 

Všetci žiaci, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, sú automaticky prihlásení na obedy. V prípade nezáujmu o obedy sa musíte z obedov odhlásiť.

Žiaci, ktorí majú ešte samotesty, prosím otestujte sa školskými samotestami pred nástupom do školy a výsledok nám oznámte cez školu na webe (IŽK). Distribúcia nových antigénových testov v počte 5 ks na žiaka bude len pre tých žiakov, ktorých rodičia správne vykazujú použitie samotestu (najlepšie cez školu na webe (IŽK)).
V prípade ak má ešte nejaký rodič záujem o antigénové samotesty a doteraz o ne nepožiadal, kontaktujte prosím školu.

vedenie školy

Súbor
Oznamy_spravy