Máme radi Petržalku

V októbri tohto školského roku po prvýkrát začal na našej škole pracovať pod vedením p. uč M. Ivanovej krúžok s názvom "Máme radi Petržalku". Na začiatku sme sa chceli zamerať na poznávanie, objavovanie a zveľaďovanie okolia našej školy a tak budovať a posilňovať u detí kladný vzťah k miestu, kde žijeme. A tak sme v októbri začali asi tým najjednoduchším : čistením okolia našej školy. Ale dobrá myšlienka nenechala na seba dlho čakať a oslovili nás mladí ľudia, ktorým tiež naše okolie nie je ľahostajné, Terka Kyseľová a Janko Urban. Terka je študentka architektúry na Fakulte architektúry STU a Janko doktorand na tej istej fakulte na Ústave urbanizmu. A tak sme sa spojili, a v spolupráci s miestnou knižnicou na Vavilovovej ul. pod názvom Tvory mesta, začali. Je to krúžok o meste - jeho rôznych vrstvách, podobách, užívateľoch, o prírode, o tom ako do neho vieme vstupovať a meniť ho k lepšemu. V novembri sme si s deťmi vypracovali projekt na zveľadenie nášho školského dvora a na našu veľkú radosť ho Metropolitný inštitút Bratislava ocenil aj finannčou odmenou a tak sa tešíme, že na konci školského roka bude náš školský dvor za pomoci detí, rodičov a priateľov školy oveľa krajší a funkčnejší.