Vo svete "animácie"

Dňa 25.10.2022 a 26.10.2022  sa tretiaci zúčastnili projektu pod názvom “FILMOVÝ KABINET DEŤOM“, ktorý prebiehal v kine Mladosť. 
Deti sa oboznámili s animáciou a jej významom, naučili sa rozpoznať animovaný film. Dozvedeli sa  tiež o rôznych druhoch animačnej techniky, o tom, kto a akými postupmi animovaný film vytvára, a ako jednotliví tvorcovia filmu spolupracujú.  Súčasťou tejto edukácie bolia aj ukážky rôznych zaujímavých rekvizít. Prednáška bola doplnená pásmom slovenských animovaných filmov, ktoré jednotlivé techniky prezentujú.  
Na záver si pre nich Filmový klub detí pripravil pripravili metodický materiál a interaktívnu skladačku, aby sa mohli doma s rodičmi o projekte porozprávať a spoločne vypracovať animačné cvičenia. 

Svet animovaných filmov sa tak stane svetom celej rodiny😊

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy