Úcta k starším je základ!

Október je Mesiacom úcty k starším, preto sme  mu rozhodli i na našej škole venovali patričnú pozornosť.  Žiaci 1-4. ročníka si pozvali  svojich starých rodičov, aby aj ostatným deťom porozprávali, ako sa v škole  voľakedy učili oni. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť, že predmet „Informatika“ sa vtedy na škole nevyučoval, no i to, že ich učenie bolo zamerané skôr na praktické veci ako varenie, hobľovanie, práca s pílkou,  existovali žiaci mali svoje iskričkové a pionierske preukazy a najvyššou métou každého vtedajšieho žiaka bolo reprezentovať školu na tzv. spartakiáde.“  Hromadný potlesk od srdca a kresby terajších žiakov boli pre starých rodičov  krásnou odmenou.  Nezabúdame ani na bývalých zamestnancov, preto sme im dňa 3.11.2022 na znak vďaky a úcty pripravili pásmo plné piesní, básní a tancov, ktorý sa konal priamo v priestoroch  základnej školy. Bohatý program vyvolal na ich tvárach úsmev a radosť, kde aspoň na  chvíľu pozabudli na svoje problémy, starosti a bolesti.  Všetkým prajeme, aby touto etapou života kráčali v zdraví a aj radosťou z vnúčat si spríjemňovali svoju jeseň života.

Fotogaléria ...

Oznamy_spravy