Kontaktné informácie

ADRESA

ZÁKLADNÁ ŠKOLA, ČERNYŠEVSKÉHO 8, 851 01, BRATISLAVA, SR

E-MAIL: skola@zscerba.edu.sk
TELEFÓN / FAX: +421262243854
IČO: 31754929
DIČ: 2020916051
ÚRADNÉ HODINY: ...

VEDENIE

  • Mgr. Magdaléna Benková, riaditeľka školy
  • Mgr. Zora Dóczyová, zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie (1. stupeň)
  • Mgr. Janette Teplická, zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň)

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

TELEFÓN: +421262244108

Skola: