Odborní zamestnanci

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

  • Mgr. Magda Pravdová

VÝCHOVNÁ PORADKYŇA

  • Mgr. Mária Krchnáková

Skola: