Oznamy

Oznam o poplatkoch ŠKD

Vážení rodičia, poplatky za ŠKD v mesiaci január neplatíte. (To neplatí pre deti, ktoré v mesiaci január navštevujú školský klub podľa výnimiek MŠVVaŠ.) Tí, ktorí ste platby už zaplatili, budú vám presunuté na ďalší mesiac.

Oznam pre stravníkov v školskej jedálni

Vážení rodičia, dovoľujeme si vás informovať, že Miestne zastupiteľstvo MČ  Bratislava - Petržalka schválilo VZN č. 15/2020 zo dňa 15.12.2020 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti MČ Bratislava - Petržalka (zákonný zástupca žiaka základnej školy uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 € na žiaka paušálne za kalendárny mesiac, deti, ktoré si nosia stravu z domu  platia paušál 5 € na žiaka mesačne).

Dôležitý oznam

Vážení rodičia,

na základe informácií MŠVVaŠ všetci žiaci základnej školy budú od 11.01.2021 vzdelávaní dištančne.
Žiaci 1. stupňa dostanú informácie o spôsobe dištančného vzdelávania od triednych učiteliek.

Predpokladaný nástup žiakov 1. stupňa do školy je od 18.01.2021 a žiakov 2. stupňa od 25.01.2021

Vianoce 2020

Milí rodičia,

Vianoce sú,
keď  rozlúskneme orechovú škrupinku
a pod tanier dáme z kapra šupinku.
Keď na oblátky rozdáme si med
a máme vieru, že krajší je svet,
keď do daru si dáme lásku a pohodu,
keď na seba sa usmievame
a máme dobrú náladu.
To vám z úprimného srdca želajú zamestnanci ZŠ Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava. 

 vianoce

Návrat do škôl

Vážení rodičia,
v súlade s manuálom NÁVRAT DO ŠKÔL 2021 a novým usmerneniami MŠVVaŠ potrebujeme veľmi rýchlo zistiť záujem rodičov a zákonných zástupcov žiakov 2. stupňa ZŠ o návrat žiakov do školy. Na základe tohto rozhodnutia sa bude Vaše dieťa ďalej vzdelávať prezenčne alebo dištančne.
Veľmi pekne Vás prosíme, aby ste obratom, (do 18.12. 2020 do 20:00 h) vyplnili dotazník zverejnený na webovej stránke školy. Aktuálne informácie Vám sprostredkujeme cez IŽK.

Vianočné prázdniny

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva sa vianočné prázdniny uskutočnia
od 21.12.2020 do 8.1.2021.
Nástup do školy je 11.1.2021.
V prípade akýchkoľvek zmien a organizačných pokynov Vás budeme informovať.  

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia.

Prihlásiť sa na odber Oznamy