História školy v kocke

2. 9. 1988
Slávnostné otvorenie ZŠ  Černyševského 8, Bratislava
Riaditeľka školy: Marta Šerešová
Počet žiakov: 459

1. 9. 1993
Zriadenie triedy so športovou prípravou zameranou na futbal
Riaditeľ školy: Ján Miklóssy
Tréneri: Tomáš Nitka, Viktor Marcinko, Štefan Dana, Ladislav Bončo
Spoluzriaďovateľ: FC Artmedia- Petržalka

1. 9. 1997
Otvorenie triedy  pre zdravotne oslabené deti
Riaditeľ školy: Ján Miklóssy
Projekt vypracovala: Magdaléna Benková
Zdravotný dohľad: MUDr. Klára Kossárová

1. 9. 2000
Zaradenie školy do siete „Školy podporujúce zdravie“

1. 9. 2002
„ŠKOLA ROKA“ v školskom roku 2001/2002 – udelené SAŠŠ za úspešné účinkovanie v celoročnej športovej aktivite.

1. 8. 2004
Zlúčenie Základnej školy Vlastenecké nám. č.1 so Základnou školou  Černyševského č.8 so sídlom na Černyševského č.8, Bratislava

1. 9. 2006
Rozšírenie triedy so športovou prípravou o ďalšiu športovú disciplínu - florbal
Riaditeľka školy: Magdaléna Benková
Tréner: Miroslav Kunštek
Spoluzriaďovateľ: Športový klub Seahorses

1. 9. 2010
Príprava diétnej stravy pre žiakov

5. 12. 2018
Získanie čestného názvu Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava
Riaditeľka školy: Magdaléna Benková
Certifikát odovzdali: Anatolij Karpov- šachový veľmajster a štátna tajomníčka Ministestva školstva, vedy, výskumu a športu pani Oľga Nachtmannová

Škola