Zborovňa

Redukcia odpadov a ekologické myslenie by sa nemalo prejaviť len v samotnej separácii produktov, ale aj v množstve využívaných produktov, ktoré tvoria nadmerný odpad. Učitelia našej školy si v zborovni miesto jednorazových plastových pohárov nájdu keramické hrnčeky, ktoré majú trvalý charakter.

Project