Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími.

Vedomostná súťaž „Všetkovedko“ už ako názov hovorí, je vedomostne zostavená z predmetov a oblastí, s ktorými sa žiaci doteraz stretli – z prvouky, prírodovedy, vlastivedy, zo slovenského jazyk a literatúry, matematiky, anglického jazyka, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy aj z dopravnej výchovy. Deti súťažili v troch kategóriách od 2.až po 4.ročník. Tretiaci a štvrtáci mali časovú dotáciu 40 minút na zodpovedanie 30 otázok, druháci, keďže sú najmladší, za 40 minút odpovedali na 24 otázok. Pri každej otázke boli ponúknuté štyri možnosti, pričom správna bola vždy len jedna z nich.
Súťaž sa uskutočnila 1.decembra a zúčastnilo sa jej 47 detí. A aj keď každý nebude celkom úspešný, nevadí. Každý zo súťažiacich dostane diplom za účasť a tí najúspešnejší získajú diplom aj s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY. A taký titul hocikto nemá. A tí „najmúdrejší medzi najbystrejšími“ nech našu školu v obvodnom kole reprezentujú čo najúspešnejšie a „najmúdrejšie“.

Oznamy_spravy