Stravovanie - zápisné lístky

Vážení rodičia,

ak sa vaše dieťa bude v školskom roku 2021/2022 stravovať v školskej jedálni na Základnej škole Anatolija Karpova, Černyševského 8, Bratislava je potrebné vyplniť zápisné lístky. Vypĺňate ich aj v prípade, ak sa vaše dieťa nebude v mesiaci september stravovať na základnej škole.

Vyplnené a podpísané zápisné lístky môžete vhodiť do schránky základnej školy pri hlavnom vchode, alebo vyplnené a podpísané naskenovať/odfotiť a poslať nám mailom ( my si ich vytlačíme).
Ako variabilný symbol uveďte triedu, v prípade ak neviete do ktorej triedy bude vaše dieťa zaradené (prváci a noví žiaci) uveďte len ročník.

V prípade, ak nemáte možnosť zápisný lístok vytlačiť, nájdete ich vyvesené na hlavnom vchode školy.

zápisné lístky ...

Oznamy_spravy