Aktivity

Výstava "COSMOS DISCOVERY – NAJVÄČŠIE DOBRODRUŽSTVO ĽUDSTVA"

Jednou z tém učebnice prírodovedy 4. ročníka je i Vesmír, preto niet divu, že sme svetovú výstavu chceli vidieť aj my – naživo. Stalo sa tak 7.10.2022 a teda, videli sme toho mnoho.  Pri vstupe  každý žiak dostal  KARTU KOZMONAUTA s menom a príbehom reálneho kozmonauta a náš výlet do vesmíru sa z minulosti do prítomnosti sa mohol začať. Prostredníctvom nej sme sa zoznámili s  prvými vesmírnymi rokmi, najdôležitejšími míľnikmi povojnovej histórie ľudstva, aj najnovšími projektmi a víziami. Prežili sme naozajstné príbehy hrdinov, ktorí prekročili hranicu atmosféry.

Úcta k starším je základ!

Október je Mesiacom úcty k starším, preto sme  mu rozhodli i na našej škole venovali patričnú pozornosť.  Žiaci 1-4. ročníka si pozvali  svojich starých rodičov, aby aj ostatným deťom porozprávali, ako sa v škole  voľakedy učili oni. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť, že predmet „Informatika“ sa vtedy na škole nevyučoval, no i to, že ich učenie bolo zamerané skôr na praktické veci ako varenie, hobľovanie, práca s pílkou,  existovali žiaci mali svoje iskričkové a pionierske preukazy a najvyššou métou každého vtedajšieho žiaka bolo reprezentovať školu na tzv.

Vo svete "animácie"

Dňa 25.10.2022 a 26.10.2022  sa tretiaci zúčastnili projektu pod názvom “FILMOVÝ KABINET DEŤOM“, ktorý prebiehal v kine Mladosť. 
Deti sa oboznámili s animáciou a jej významom, naučili sa rozpoznať animovaný film. Dozvedeli sa  tiež o rôznych druhoch animačnej techniky, o tom, kto a akými postupmi animovaný film vytvára, a ako jednotliví tvorcovia filmu spolupracujú.  Súčasťou tejto edukácie bolia aj ukážky rôznych zaujímavých rekvizít. Prednáška bola doplnená pásmom slovenských animovaných filmov, ktoré jednotlivé techniky prezentujú.  

Beseda s hasičom

Dňa 20.9.2022 sa v školskom klube detí 3.B konala preventívna výchova, a nie hocijaká. Navštívil ich samotný hasič a priniesol si zo sebou celý výstroj. Okrem toho, že im porozprával čo taký hasič robí, ako sa musí na svoju prácu pripravovať, koľko „knedlíkov“ zje, jeho hlavnou úlohou bolo deťom vysvetliť, ako sa správať v situácii, keď dôjde k požiaru. Na záver si mohli vyskúšať prilbu, rukavice a poukazoval im aj celú výbavu, ktorú hasič pri zásahu musí mať.

Slávnostné vyhodnotenie projektu Deti pre Bratislavu

Dňa 19.9. 2022 sme sa zúčastnili na slávnostnej prezentácii projektu Deti pre Bratislavu v Primaciálnom paláci. Naša škola bola zapojená do troch úspešných projektov, v rámci ktorých sa nám podarilo výrazne zveľadiť prostredie v okolí našej školy. Vznikli prírodné učebne, priestor na sadenie byliniek a kvetov, včelí hotel alebo chodník emócií. Úspešný bol i projekt Krajšia a škola.

Návšteva parlamentu

Dňa 23.8.2022 sa žiaci 3.B rozhodli navštíviť parlament, a overiť si tak informáciu, či Národnú radu SR môže navštíviť každý občan Slovenskej republiky. Hoci ešte nemajú 18 rokov, guráž im nechýba a parlament je, čo by kameňom dohodili. A tak sa teda vláčikom Blaváčikom vybrali na skusy. A veru, pochodili! Prezreli si priestory parlamentu a z balkóna rokovacej sály mali možnosť sledovať plenárne zasadnutie.  O. i.

Prihlásiť sa na odber Aktivity